Wat is hypnotherapie

Hypnotherapie is een integratieve therapievorm waarbij psychotherapie en trance doelgericht worden ingezet om op bewust én onbewust niveau veranderingen te weeg te brengen.

Trance is een natuurlijke staat van zijn die we dagdagelijks meemaken. In een therapeutische setting wordt trance gebruikt om in contact te komen met het onbewuste omdat deze een schat aan informatie bevat die op bewust niveau niet voor handen is. Het onbewuste omvat alle ervaringen en indrukken die in een leven zijn opgedaan en geeft daarmee onder andere toegang en inzicht in onze overtuigingen, gedragspatronen, triggers, emoties, beweegredenen en loyaliteiten.

Het doel van hypnotherapie is inzicht geven in situaties en eigen handelen, het verwerken van oude pijnen (trauma’s en kindstukken) en het omzetten van belemmerende overtuigingen en patronen naar een helpende en ondersteunende variant.

In mijn praktijk werk ik met diverse technieken zoals: visualisatie, imaginatie, systemische werk, cognitieve gedragstherapie, lichaamswerk, regressie, werken met delen, transactionele analyse en de Live The Connection verbindingsprocessen.

Voor wie? Wanneer hypnotherapie

Hypnotherapie werkt effectief en diepgaand bij zowel volwassenen als kinderen. De therapie is bij uitstek geschikt om beperkende overtuigingen en (gedrags)patronen om te zetten in positieve overtuigingen en gewenste patronen. Hypnotherapie is daarmee inzetbaar bij een groot scala aan klachten of problematieken van psychische of psychosomatische aard. Denk hierbij onder andere aan:

Praktische informatie

Tarief
Een sessie duurt standaard 60 minuten. Op verzoek en in overleg is het mogelijk om langere sessie(s) af te spreken. Het tarief wordt dan naar rato aangepast. Bedragen zijn vrijgesteld van BTW.
Per sessie € 85,00
FaceTime consult € 85,00 (alleen in overleg mogelijk)

Duur hypnotherapie
Het aantal sessies varieert per cliënt. De duur van een hypnotherapie traject zijn afhankelijk van de ingebrachte hulpvraag, de complexiteit van het vraagstuk en de eigen betrokkenheid en inzet om ermee aan de slag te gaan. Gemiddeld ligt het aantal sessies tussen de 5 en 10 keer.

Vergoedingen
Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van individuele hypnotherapie. Via de volgende link kun je opzoeken welke vergoeding jouw verzekering verstrekt: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie. Even bellen met je zorgverzekeraar biedt vaak de gewenste duidelijkheid.

Verhinderd?
Het opnieuw inplannen van een afspraak is altijd mogelijk, mits tijdig van te voren aangegeven. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verzet of afgezegd. Let wel: te laat of niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Klacht?
Ik doe mijn best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heb je een klacht? Bespreek deze dan eerst met mij, dan zoeken we samen een oplossing. Komen we er onverhoopt samen uit dan is het goed om te weten dat de praktijk valt onder het klachtrecht van de NBVH, het tuchtrecht van de RBCZ en dat de praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG

Kom los van faalangst

In het programma “Kom los van faalangst” wordt met eenvoudige hypnotherapeutische interventies op bewust én onbewust niveau gewerkt aan de faalangst van kinderen en jongeren. Op een laagdrempelige manier krijgen ze inzicht in hun eigen faalangstpatroon en leren ze hoe gedachten en overtuigingen doorwerken op gevoels- en gedragsniveau. Vervolgens krijgen ze handvatten om hun patroon te veranderen. Dit doen ze door enerzijds hun negatieve overtuigingen op onbewust niveau los te laten en en anderzijds aan de slag te gaan met positief denken om tot nieuwe overtuigingen te komen en deze op onbewust niveau aan te nemen. Dit heeft als resultaat dat hun mindset in positieve zin verandert en hun zelfvertrouwen groeit. Hierdoor ontstaat meer rust en ontspanning tijdens prestatiegerichte (schoolse) activiteiten.

Het programma bestaat uit:
• Een telefonisch intake met ouder(s), en/of jongere en indien gewenst met de leerkracht of mentor,
• 4 wekelijkse bijeenkomsten van 55 minuten in groepsverband (max. 5 deelnemers),
• Een follow-up contact via mail drie weken na het afsluiten van de training.

Dit aanbod is beschikbaar voor kinderen van 9-12 jaar en jongeren van 12-18 jaar. De kosten bedragen € 275,- per deelnemer. Het programma wordt gegeven aan Mierloseweg 200 in Helmond en kan in overleg ook op locatie worden verzorgd. Het programma duurt vier weken en vindt plaats op de maandagmiddag.
Aanmelden: via info@praktijkheelbewust.nl onder vermelding van de naam van het kind of de jongere, de leeftijd en voorkeurdatum en tijdstip. Hieronder staan de actuele startdata vermeld.

NB Tijdens het programma wordt zowel een individueel- als een groepsproces aangegaan en daarom is het van belang dat het kind of de jongere aan alle vier de bijeenkomsten deelneemt.

Programma’s met startdatum januari:
Groep 1: aanvangstijd 15.00 uur
Groep 2: aanvangstijd 16.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats op:
13, 20 en 27 januari en 3 februari

Programma’s met startdatum februari:
Groep 1: aanvangstijd 14.00 uur
Groep 2: aanvangstijd 15.00 uur
Groep 3: aanvangstijd 16.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats op:
10 en 17 februari en 2 en 9 maart

Programma’s met startdatum maart:
Groep 1: aanvangstijd 14.00 uur
Groep 2: aanvangstijd 15.00 uur
Groep 3: aanvangstijd 16.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats op:
16, 23 en 30 maart en 6 april

Programma’s met startdatum mei:
Groep 1: aanvangstijd 14.00 uur
Groep 2: aanvangstijd 15.00 uur
Groep 3: aanvangstijd 16.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats op:
11, 18 en 25 mei en 8 juni

Programma’s met startdatum juni:
Groep 1: aanvangstijd 14.00 uur
Groep 2: aanvangstijd 15.00 uur
Groep 3: aanvangstijd 16.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats op:
15, 22 en 29 juni en 6 juli

Dit ben ik!

Mijn naam is Guusje Martens, hypnotherapeut en kindercoach. Bijdragen aan persoonlijke groei vind ik geweldig! Ik zie het als mijn missie om zowel kinderen als volwassenen te faciliteren bij het zoveel mogelijk ontlasten en helen van zichzelf zodat zij optimaal in staat zijn hun potentieel te benutten en zij (weer) liefde en geborgenheid kunnen ervaren in hun leven.

Ik streef ernaar om therapie zo kort en efficiënt mogelijk in te richten en niet zwaarder te maken dan strikt noodzakelijk, dus zonder onnodige herbeleving. Uit jouw verhaal filter ik de ongewenste patronen en/of overtuigingen en samen gaan we op zoek in jouw onbewuste, d.m.v. spiertesten, naar de oorzaak en functie van het patroon of de overtuiging om het vervolgens te doorbreken en om te zetten naar jouw gewenste patroon of overtuiging.
Mijn dienstverlening richt zich daarmee op inzicht en bewustwording én op verandering en heling op onbewust niveau.

In mijn praktijk maak ik dankbaar gebruik van de kwaliteiten van het onbewuste en zet ik alle technieken en inzichten die ik heb opgedaan tijdens mijn opleidingen, trainingen en eigen groeiproces in om jou vooruit te helpen op jouw pad.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?
Ik ontmoet je graag in mijn praktijk!

Guusje Martens, Hypnotherapeut